Schválení oddlužení vyžaduje dodržování podmínek

Podali jste návrh na oddlužení, který byl schválen? Účinnost nastává dnem zápisu do insolvenčního rejstříku. Pokud věřitelé rozhodli, že dluhy splatíte pomocí splátkového kalendáře v rozsahu pěti let, pak musíte dodržovat přísné podmínky.

Podmínky pro oddlužení pomocí splátkového kalendáře

Plnění oddlužení pomocí splátkového kalendáře zasáhne váš majetek do budoucnosti. Po celou dobu jeho trvání, tedy pěti let jste pod kontrolou insolvenčního splátce. V průběhu oddlužení musíte podávat správci informace o veškerých změnách jako je ztráta či změna zaměstnání, změna adresy, příjmy navíc. Další dohled nad vámi vykonává insolvenční soud i věřitelský výbor. Při splátkách se nesmíte dostat se splácením do prodlení více než 30 dní. Vždy v březnu a září podáváte insolvenčnímu správci, soudu i věřitelům přehled svých příjmů za uplynulé období šesti měsíců.

Splnění podmínek a oddlužení fyzické osoby

Splnili jste své podmínky a po dobu pěti let řádně spláceli své závazky? Po splnění oddlužení fyzické osoby vydá insolvenční soud rozhodnutí, kterým tento fakt bere na vědomí a není možné se proti němu odvolat. Dalším krokem dlužníka je podat si k soudu návrh na osvobození od placení pohledávek, které byly zahrnuty do oddlužení v rozsahu, ve kterém nebyly uspokojeni věřitelé. Osvobození se může vztahovat i na věřitele, kteří se do insolvenčního řízení nepřihlásili, i když jim to bylo umožněno a také věřitele, na které se nebral ohled. Dlužníkovi jsou smazány veškeré dluhy až do chvíle schválení oddlužení. Soud může toto odpuštění dluhů odejmout, pokud výjde najevo, že dlužník některé věřitele zvýhodňoval, byl odsouzen za trestný čin, kterým mohl oddlužení a jeho průběh ovlivnit. Návrh na odebrání lze podat do tří let od chvíle, kdy mu byl přiznán.